Cursus volgen

Binnen het bedrijfsleven speelt de ondernemingsraad vaak een grote rol. Hierin kan nu training en begeleiding worden aangeboden. De medewerkersparticipatie is voor een bedrijf van belang, maar ook voor de medewerkers. Daarbij geldt ook dat de participatie goed aan moet sluiten bij de organisatie. Het komt vaak voor dat de ondernemingsraad op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) handelt. Maar er is meer waar naar gekeken moet worden. Er kan daarom een cursus voor de ondernemingsraad worden aangeboden. Er is dan een drie stappenplan wat er gevolgd kan worden. Daarbij wordt er eerst in kaart gebracht met een vragenlijst welke factoren van invloed zijn op de training. Als dit duidelijk is dan wordt er een training op maat gemaakt en deze wordt gevolgd. Als alles later in de praktijk is toegepast dan wordt er nog een natraject aangeboden om te bekijken wat de resultaten doen met een bedrijf.

Cursus en meer

CT2 heeft naast training ook nog andere vormen van begeleiding speciaal voor ondernemingsraden. Daar kan nu ook naar gekeken worden. Het is in ieder geval goed dat er in het bedrijfsleven extra aandacht wordt besteed aan een cursus voor de ondernemingsraad. Hierdoor wordt een deel van het bedrijfsleven beïnvloed. Iedereen kan van zichzelf en van elkaar leren en daarom is dit van belang. Een cursus kan in korte tijd gevolgd worden en zal ook snel goede resultaten laten zien. De medewerkers en de bedrijven zullen hierdoor veel beter functioneren en dat zorgt voor mooie resultaten en een prettige samenwerking, want die twee gaan meestal samen.